ΣΗΜΑΙΑ ΣΤΟ ΚΑΜ

   

 

   Η κουρελιασμένη ελληνική σημαία που είναι ανηρτημένη έξω από το ΚΑΜ τι συμβολίζει; Την αδιαφορία του φορέα λειτουργίας του ΚΑΜ; Την αδιαφορία του υπεύθυνου υπάλληλου; Την αδιαφορία των πολιτών που περνάνε και σφυράνε αδιάφορα; Τι ;

 

  Ξέρω, ξέρω... δεν έχουμε χρήματα, δεν μας έδωσαν άλλη κλπ κλπ. Διάγνωση : “Εγκεφαλική δυσλειτουργία” : Κατεβάστε την μέχρι να σας δώσουν άλλη!    Έλεος...