ΑΣΧΗΜΟ

 \

Αυτό το μνημείο κακογουστιάς, αντιαισθητικής και ασχήμιας έχει  τη ιδέα κάποιος,  που ενδιαφέρεται για τα κοινά των Χανίων, να το απομακρύνει από τις παρυφές της "παλιάς πόλης'';

ΥΓ. "Ο αληθινός άρχων ου πέφυκε το αυτώ συμφέρον σκοπείσθαι, αλλά τω αρχομένω"

ΠΛΑΤΩΝ  

μετφ. "Ο αληθινός άρχοντας δεν γεννήθηκε για να στοχεύει στο δικό του συμφέρον αλλά στο συμφέρον αυτού τον οποίο κυβερνά"