Ανακύκλωση ηλεκτρικών συσκευών

   Ψάχνοντας το σημείο ανακύκλωσης του Δήμου για μικρές ηλεκτρικές συσκευές μου υποδείχθηκε μετά από ψάξιμο, ο χώρος ( εντός του αίθριου του Δημαρχείου) ο οποίος φαίνεται στην εικόνα.

   Τα σχόλια είναι περιττά... ο μικρός πράσινος κάδος γράφει τον προαναφερόμενο σκοπό, αλλά ολόκληρος Δήμος με 50.000 κατοίκους και βάλε, αυτό έχει ως σημείο εναπόθεσης των χαλασμένων ηλεκτρικών συσκευών; 

   Λίγο, πολύ λίγο και η εικόνα μόνο νοικοκυροσύνη δεν θυμίζει...